مقالات

عصا نابینایان چیست؟

عصا نابینایان

استفاده از عصا به عنوان وسیله کمکی در رفت و آمد نابینایان از قرن ها پیش متداول بوده. اما استفاده از عصای سفید به شکل امروزی و به عنوان نمادی برای شناخت نابینایان به بعد از جنگ جهانی اول باز می گردد. عصا نابینایان یکی از وسایلی است که نابینایان از آن در خانه یا بیرون از منزل برای رفت و آمد استفاده می کنند.

هر چند کشورهای مختلف قوانین و نمادها مختلفی برای استفاده و شناسایی نابینایان از این عصا وجود دارد. اما با توجه به اینکه رنگ سفید برای همگان به خوبی قابل رویت است. برای پیشگیری از خطراتی که نابینایان را تهدید می کنند این رنگ در تمام دنیا برای عصای راهنمای آن ها تصویب شده است که این عصا مورد استفاده افراد نابینا و افرادی که با اختلالات بینایی قرار می گیرد. و معمولا در انواع تاشو و قابل حمل طراحی می شود.

تاریخچه عصا نابینایان

در ﺳﺎل ۱۹۲۱ ﻣﯿﻼدی ﯾﮏ ﻋﮑﺎس اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﯾﺴﺘﻮل ﮐﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﯿﻤﺰ ﺑﯿﮕﺰ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﯾﮏ ﺳﺎﻧﺤﻪ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد. ﺑﺮای در اﻣﺎن ﺑﻮدن از ﺧﻄﺮ وﺳﺎیل ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ وی در ﺣﺎل رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، اﺑﺘﮑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ را ﮐﻪ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮد.

عصا نابینایان

معرفی عصا

احتمالاً در کوچه و خیابان و محیط اطراف خودتان دیده اید که افراد نابینا برای عبور از موانع و پیدا کردن مسیر از عصا سفید استفاده می کنند. با اطمینان خاطر می توان گفت که یک عصا برای فرد نابینا حکم چشم او را دارد. به این صورت که با تکان دادن و حرکت دادن عصا درون دستشان به راحتی می توانند موانع جلوی پایشان را تشخیص دهند و از برخورد با آن جلوگیری کنند.

اطلاعات بیشتر
ویلچر آلومینیومی

مشخصات این محصول

مشخصات این عصا دارای چهار تکه تاشو از جنس آلومینیوم سبک و مقاوم تولید شده اند. در دو نقطه قابل دید بر روی عصا شبرنگ ها چسبیده شده که دچار خردگی یا رنگ پریدگی نمی شود و به خوبی قابل دید است. عصا به هنگام جمع شدن هر تکه به راحتی خم می شود و امکان باز کردن و جمع کردن عصا برای کاربر به راحتی فراهم شده است. در امتداد آن در قسمت بیرون عصا کشی وجو دارد که به عنوان دستبند برای کاربر استفاده می شود. که می تواند جهت تسلط بیشتر در زمان استفاده آن را دور دستش قرار داده و عصا را به دست بگیرد.

عصا نابینایان

اهمیت این محصول

افراد نابینا و کم بینا برای انجام فعالیت ها روزمره خود و داشتن استقلال نیازمند یک ابزار کمکی هستند. که گروه ها تولید کننده تجهیزات توانبخشی این مهم را با عصا نابینایان ایجاد کردند. به طور کلی عصا سفید مخصوص نابینایان با ارتفاع 122 سانتی متر ،چهار تکه دارای بدنه آلومینیومی ،دارای کش مقاوم ،شبرنگ ها قابل دید و با کیفیت ،سبک و دارای پایه ضربه گیر ،امکان کاربری راحت و مناسب را برای رفت و امد نابینایان فراهم آورده اند.

پیشرفت افراد نابینا

افراد نابینا و کم بینا متفاوت از قشر های مختلف هستند. که با وجود محدودیت ها، موانع و عدم دستیابی به مطالبات به حق خود همواره این پیام را به جامعه منتقل کرده اند. محدودیت محرومیت نیست و می توان با قدری پشتکار و عزم جهادی به قله ها رفیع موفقیت رسید. که با نگاهی به موفقیت ها مختلف این قشر می توان نخبگان از این دست را در کشور جستجو کرد.

اطلاعات بیشتر
آشنایی با کمربند ویلچر