رولیتور در واقع یک واکر چهار چرخ به جای داشتن دو چرخ است. رولیتور دارای چندین مزیت است از جمله اینکه کاربر می تواند در مناطقی یا فضاهای تنگ حرکت کند. این وسیله می تواند به راحتی در فضاهای کوچک حرکت کند ضمن اینکه می تواند پایدارتر از مدل های دو چرخ باشد.

رولیتور یکی از تجهیزات توابخشی که می تواند کمک فراوانی به افراد کم توان نماید. در بیمارانی که قدرت عضلانی اندام تحتانی آن ها کاهش یافته است. دامنه حرکتی مفصل ران یا زانو یا مچ پا کاهش یافته است. درد یا بی ثباتی مفاصل دارند یا اختلال تعادل دارند رولیتور می تواند مفید واقع شود.
موژان طب تولیدکننده انواع رولیتور تاشو ، رولیتور سبک ، رولیتور 9146 ، رولیتور 9148 ، رولیتور زیرپایی دار ، رولیتور مداسکای ، واکر چهار چرخ ترمزدار و واکر چهار چرخ کفی دار می باشد.

در حال نمایش 3 نتیجه