واکر چیست و چگونه می تواند به ما کمک کند؟ در جامعه افرادی وجود دارند که به دلایل مختلف مانند سانحه ، مادر زادی ، کهولت سن ، بیماری های مختلف ، سکته قلبی یا مغزی و… قادر به درست راه رفتن نمی باشند و یا در حین راه رفتن تعادل ندارند. واکر وسیله ای است که می تواند به این افراد به توانمندی بیشتر بسیار کمک کند.
موژان طب تولیدکننده انواع واکر ثابت فلزی ، واکر ثابت آلومینیومی ، واکر تاشو چرخدار ، واکر تاشو آلومینیومی ، واکر پله ای ، واکر کفی دار و واکر اطفال می باشد.

در حال نمایش 11 نتیجه