ویلچر ارتوپدی به ویلچری گفته می شود که زیر پایی آن متحرک (قابل جدا شدن) زیر دستی آن متحرک قابل جدا شدن یا قابل جمع شدن به پشت باشد ترجیحا پشتی آن شکننده باشد که در هنگام جابجایی جای کمتری را اشغال نماید.
مدل های مختلف ویلچر ارتوپدی ؛ ویلچر ارتوپدی آلومینومی ، ویلچر ارتوپدی حمامی ، ویلچر ارتوپدی تاشو استاندارد ، ویلچر ارتوپدی اسپرت و ویلچر ارتوپدی برانکاردی می باشد.

در حال نمایش 5 نتیجه