ویلچر اطفال به ویلچری گفته میشود که متناسب با عرض نشیمنگاه کودک باشد که قوسی ستون فقرات پیدا نکند و حتی الامکان زیرپایی و زیردستی آن متحرک باشد و تاشو و سبک و روان باشد.
موژان طب انواع ویلچر اطفال ، ویلچر ارتوپدی کودک ، ویلچر استاندارد اطفال ، ویلچر سی پی اطفال و ویلچر 908 اطفال را تولید و ارایه میدهد.

در حال نمایش یک نتیجه