ویلچر برانکاردی تخت شو به وسیله جکهای که در پشت صندلی قرار دارد یا اهرمهای که روی دسته قرار دارد قابل تنظیم زاویه پشتی را تا حداکثر 180 درجه دارد . درضمن اینکه هد ساپورت (پشت سری) به صورتی جدا شونده میباشد تا در صورت نیاز به جمع کردن و جابجایی حجم کمتری را اشغال نماید. زیر پائی آن به صورت برانکاردی و قابل تنظیم ارتفاع همراه با نگهدارنده ساق پا میباشد که در زاویه های مختلف تا 180 درجه قابل تنظیم میباشد که ساق پا را بتواند حفظ نماید.
در صورتی که ویلچر برانکاردی تخت شو جهت استفاده در حمام و دستشویی در نظر گرفته شود کفی نشیمنگاه ویلچر برانکاردی حمامی لگن دار یا مخزن دار پرتابل می باشد و باید چرخ عقب توپر باشد تا از پوسیدگی بخاطر مجاورت با رطوبت جلوگیری شود.
موژان طب تولیدکننده انواع ویلچر برانکاردی ، ویلچر تخت شو ، ویلچر برانکاردی سی پی ، ویلچر نیمه برانکاردی ، ویلچر برانکاردی حمامی ، ویلچر همه کاره برانکاردی و ویلچر پایه برانکاردی می باشد.

در حال نمایش 5 نتیجه