ویلچر سایز بزرگ یا اورسایز ویلچری است که عرض نشیمنگاه آن بین 46 تا 56 سانت است و برای تحمل افراد سنگین وزن استفاده میشود در نتیجه بدنه و شاسی قویتری نسبت به سایر ویلچرها دارد و معمولا زیردستی و زیرپایی این ویلچر ها متحرک و کفی و پشتی مقاوم تری دارند.
موژان طب ارایه دهنده انواع ویلچر اورسایز ، ویلچر سایز بزرگ ، ویلچر 974 ، ویلچر 951 ، ویلچر 956 ، ویلچر بزرگ ارتوپدی و ویلچر بزرگ حمامی می باشد.

در حال نمایش 4 نتیجه