با نصب دستگیره های کمکی تاشو استیل در حمام ، توالت و یا هر مکانی از منزل می توانید شرایطی آسان جهت نشستن ، برخاستن و حفظ تعادل بیشتر افراد سالمند و توانیاب را فراهم میکنید.
همچنین استقلال فردی و احساس خوب انجام کارهای شخصی فرد را بیشتر میکنید.

در حال نمایش 4 نتیجه