فریم کمکی فلزی توالت فرنگی یا چهارچوب نشیمن توالت فرنگی استفاده آسان و ایمن به منظور کمک به نشست و برخاست بدون نیاز به نصب

نمایش دادن همه 2 نتیجه