صندلی حمام 791

صندلی حمام 791

صندلی حمام 791 (واش روم)  یا صندلی استخری با توجه به شرایط و محدودیت مخاطبین عزیز (سالمندان ، معلولین ، جانبازان و …) در هنگام استحمام ...

ادامه مطلب