شرکت موژان طب بعنوان یکی از بزرگترین شرکتها در زمینه تامین و واردات تجهیزات پزشکی و توانبخشی آماده ارائه خدمات می باشد.