شرکت موژان طب بعنوان یکی از بزرگترین شرکتها در زمینه تامین و واردات تجهیزات ویلچر برقی آماده ارائه خدمات می باشد.